Fotografie.nl - Digital cameras, digital camera reviews, photography views and news hot links

A-Digital-Eye.com

Fotografie.nl is een vrij toegankelijke fotografieportal voor de hobbyist, amateur, student en (semi-)professional. Nadat de digitale revolutie zich heeft voltrokken in de fotografie, ontdekken steeds meer mensen fotografie als een leuke bezigheid, boeiende hobby of interessante beroepskeuze.

Met actualiteiten, recensies, workshops, cursussen, artikelen over hard- en software, en interviews met personen voor en achter de camera willen we deze groep informeren en enthousiasmeren. Fotografie.nl wijst de weg door het opwindende landschap van de fotografie en slaat een brug tussen de vele eilandjes die zich daarin bevinden.

Het op een plek samenbrengen van fotoliefhebbers en aanbieders van fotografische diensten is niet zomaar. In de praktijk blijken consumenten die 'iets hebben' met fotografie, een lagere drempel hebben bij het kopen van fotografische producten of het huren van professionele fotografische diensten. Dit betekent dat een profilering van uw fotobedrijf op deze website precies hier het meest rendabel is.

Fotografie.nl - Digital cameras, digital camera reviews, photography views and news hot links