Muizentrapjes & ruis

Muizentrapjes & ruisBij sterke vergroting van een digitale foto ziet u in diagonale en gebogen lijnen concrete geblokte kartels. Omdat een pixel een vierkant blokje is, is het onmogelijk een diagonale lijn volledig 'glad' te maken. Deze geblokte kartels worden ook wel muizentrapjes (jaggies} genoemd en ze zijn vooral zichtbaar bij lijnen onder een flauwe helling tegen een contrasterende achtergrond. Hoe lager de resolutie van de afbeelding, des te beter de trapjes zichtbaar zijn, omdat er minder pixels zijn om de diagonale lijn op te bouwen. De zichtbaarheid van muizentrapjes kan verminderd worden door schuine en gebogen lijnen te ontkartelen (anti-aliasing). Bij dit proces worden pixels met een mengkleur van de lijn en de achtergrond aan de lijn toegevoegd, waardoor het contrast wordt verlaagd en de lijn meer vloeiend oogt.
Andere vormen van ruis kunnen vergeleken worden met de korrel en imperfectie van conventionele film. Ze worden veroorzaakt door elektrische fouten in of interferenties van de beeldsensor. Omdat de gevoeligheid van de sensor voor de drie primaire kleuren verschillend is, zal ook de aanwezigheid van ruis in de drie kleurkanalen verschillend zijn. Ruis wordt versterkt door hogere ISO-waarden, door hogere temperatuur en door lange belichtingstijden. Aanwezige ruis wordt door JPEG-compressie nog extra versterkt.