Ruisvermindering technieken

Ruisvermindering techniekenDigitale foto's kunnen veel ruis bevatten door visuele verstoringen ten gevolge van electronische fouten van de sensor. Bij lange sluitertijden, hogere ISO-waarden en hogere temperaturen kan ruis de kop opsteken. Hierbij wordt vooral het blauwkanaal beinvloed. De beeldsensor is namelijk minder gevoelig voor deze kleur en om dat te compenseren wordt het signaal extra versterkt. Ook JPEG-compressie kan ruis versterken.
Om ruis te vermindren hebben sommige bedrijven plug-in filters ontwikkeld voor Photoshop, terwijl sommige digitale camera's een ingebouwde ruisvermindering hebben.
Bij belichting langer dan 2 seconden kan ruis als vaste kleurvlekjes zichtbaar worden. Een methode om dit soort ruis te verwijderen is de volgende:
Neem vr het nemen van de werkelijke foto, een foto van een donker kader met dezelfde sluitertijd en trek dit van de originele afbeelding af om zo de kleurvlekjes te vervangen.
Open hiertoe in Photoshop de twee beelden en plak de donkere laag als tweede laag. Pas een geringe mate van Gaussiaanse vervanging toe en wijzig de Laag Optie naar Verschil (Difference). De kleurvlekjes worden bijna onzichtbaar en de foto wordt aanzienlijke beter van kwaliteit.